Chứng từ hợp lệ khi thanh toán tiền mua dịch vụ

Chủ Nhật, 02/10/2016, 23:50 [GMT+7]

Hỏi: Công ty thanh toán tiền mua dịch vụ tour du lịch quốc tế của doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, vậy công ty cần đáp ứng điều kiện gì? Trường hợp công ty thanh toán vào tài khoản của doanh nghiệp nước ngoài thì có phải đáp ứng điều kiện đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế? Trường hợp công ty thanh toán vào tài khoản của giám đốc công ty nước ngoài thì có hợp lệ không?


Trả lời: Trường hợp công ty có khoản thanh toán tiền mua dịch vụ tour du lịch quốc tế của doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).


Về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC), trong đó nếu bên bán là doanh nghiệp nước ngoài thì không bị ràng buộc bởi quy định phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế Việt Nam.


Việc bên mua thanh toán vào tài khoản của cá nhân là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn không thuộc các trường hợp được xem là hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.


MAI DƯƠNG -

(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích