Thời hiệu tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015?

Chủ Nhật, 09/10/2016, 22:14 [GMT+7]

Hỏi: Thời hiệu khởi kiện đối với các vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như thế nào?


Nguyễn Văn Bốn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo quy định tại Điều 184 và Điều 185 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) thì thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được thực hiện theo quy định của BLDS.


Điều 429 BLDS năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) quy định: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.


Như vậy, đối với tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất thì áp dụng thời hiệu theo quy định tại Điều 429 BLDS năm 2015. Lưu ý: đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất (tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất) thì theo quy định tại khoản 3 Điều 155 BLDS năm 2015 không áp dụng thời hiệu khởi kiện. (Ví dụ: tranh chấp về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng thuê quyền sử dụng đất thì áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 429 BLDS năm 2015; tranh chấp về đòi lại quyền sử dụng đất cho thuê thì không áp dụng thời hiệu).


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích