Đăng ký giảm trừ gia cảnh

Thứ Hai, 03/10/2016, 07:06 [GMT+7]

Hỏi: Tôi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng cha vợ, mẹ vợ đã hết tuổi lao động từ tháng 1-2016, nhưng tháng 8-2016 tôi mới nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế. Vậy, tôi được tính giảm trừ từ tháng 1-2016 hay tháng 8-2016. Trong hồ sơ giảm trừ gia cảnh có cần “Xác nhận của UBND cấp xã xác định mức thu nhập của người phụ thuộc” (không quá 1 triệu đồng/tháng) không?


Trả lời: Trường hợp phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với cha vợ, mẹ vợ (đã hết tuổi lao động) từ tháng 1-2016 thì ông được đăng ký và tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (tháng 1-2016). Thời gian nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha vợ, mẹ vợ cho cơ quan thuế chậm nhất là thời điểm hết hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm theo quy định tại Điểm c.2.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111 ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính.


Đối với hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cha vợ, mẹ vợ được quy định cụ thể tại Điểm g.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111. Về điều kiện của người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng thì người nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, không yêu cầu phải nộp xác nhận của UBND cấp xã xác định mức thu nhập của người phụ thuộc.


 THÙY TRANG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích