Thanh toán bảo hiểm y tế với thuốc không có trong chỉ định

Thứ Sáu, 30/09/2016, 22:35 [GMT+7]

Hỏi: Vừa qua, khi điều trị tại bệnh viện, bố tôi được bác sĩ chỉ định dùng thuốc theo đúng hướng dẫn điều trị (của Bộ Y tế hoặc của bệnh viện hoặc các tài liệu y khoa) nhưng không có trong nội dung chỉ định của tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hộp thuốc. Bảo hiểm y tế (BHYT) có thanh toán đối với loại thuốc này không?


Phạm Gia Yên (thị xã Ninh Hòa)


Trả lời: Theo Công văn 7086 ngày 26-9 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán thuốc BHYT, tại điểm đ, Khoản 2, Điều 4 tại Thông tư 40/2014 ngày 17-11-2015 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT quy định: “Quỹ BHYT không thanh toán đối với trường hợp: sử dụng thuốc không phù hợp với chỉ định đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được duyệt”. Vì vậy, những thuốc được sử dụng không có trong chỉ định có trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hộp thuốc sẽ không được quỹ BHYT thanh toán.


Tuy nhiên, trong thực tế, việc đấu thầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay đang thực hiện theo tên hoạt chất. Vì vậy, khi các bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc theo hướng dẫn điều trị hoặc Dược thư Quốc gia nhưng có thể một số chỉ định không có trong nội dung của tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (theo tên thương mại của từng công ty đăng ký với Cục Quản lý dược).


Do đó, Bộ Y tế sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2014. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung thông tư và xét thực tế các thuốc được chỉ định đều thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 40 và được sử dụng theo đúng hướng dẫn điều trị, Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết thanh toán như sau:


1. Đối với những thuốc đã sử dụng tới thời điểm ban hành công văn, sẽ thực hiện thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép hoặc theo hướng dẫn của phác đồ điều trị của Bộ Y tế hoặc phác đồ điều trị của bệnh viện.


2. Đối với những thuốc chưa sử dụng sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 40, chỉ thanh toán với những chỉ định sử dụng phù hợp với chỉ định đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt.


Luật gia Minh Hương
 

.

các thông tin tiện ích