Chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

Thứ Hai, 12/09/2016, 06:15 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có phạt bên bán vi phạm hợp đồng (giao hàng hóa chậm) và bù trừ với khoản thanh toán tiền hàng cho bên bán. Vậy, công ty có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không và ghi nhận khoản tiền phạt trên theo quy định nào?


Trả lời: Trường hợp công ty có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng thì chính sách thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được thực hiện như sau:


1. Về thuế GTGT: khoản thu về bồi thường bằng tiền (tiền phạt) do bên đối tác vi phạm hợp đồng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính. Do đó, công ty khi nhận khoản tiền thu về bồi thường theo hợp đồng thì lập chứng từ thu theo quy định, không phải xuất hóa đơn, không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.


2. Về thuế TNDN: các khoản thu phát sinh trong năm về tiền phạt, tiền bồi thường theo hợp đồng được ghi nhận (tăng/giảm) vào thu nhập khác hoặc giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 13, Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.


Trường hợp công ty nhận thấy có sự khác biệt giữa các quy định pháp luật về thuế với các quy định pháp luật có liên quan về chế độ kế toán doanh nghiệp thì việc xác định số thuế phải nộp và kê khai nộp thuế vẫn phải được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.THÙY TRANG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích