"Sổ đỏ" có phải là đối tượng khởi kiện hành chính?

Thứ Sáu, 07/10/2016, 23:45 [GMT+7]

Hỏi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?  

               
Võ Thị Chỉnh
(phường Phước Long, TP. Nha Trang)


Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016), quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được giải thích như sau:


“1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.


2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.


Theo quy định tại Điều 16 Luật Đất đai 2013 thì “Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.


Căn cứ vào các quy định nêu trên thì Giấy chứng nhận QSDĐ là quyết định hành chính; nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì sẽ là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích