Nghiệm thu kết quả đề tài về hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai

Thứ Sáu, 14/07/2017, 23:43 [GMT+7]

Nghiệm thu kết quả đề tài về hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai

Ngày 14-7, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu loại đạt đối với kết quả nghiên cứu đề tài “Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa”. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Trung tâm Thông tin văn hóa các dân tộc (Hà Nội) thực hiện.


Đây là đề tài nghiên cứu độc lập, được thực hiện trong 1 năm, với kinh phí hơn 900 triệu đồng. Đề tài làm rõ đặc điểm về hôn nhân, gia đình truyền thống và xu hướng biến đổi của dân tộc Raglai Khánh Hòa; xác định được các yếu tố tác động đến hôn nhân và gia đình trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời đề xuất các quan điểm và giải pháp bảo tồn, góp phần phát huy các giá trị tích cực, khắc phục những hạn chế của hôn nhân gia đình, nâng cao chất lượng dân số của dân tộc Raglai, đáp ứng yêu cầu xây dựng nếp sống mới cũng như xây dựng nông thôn mới của địa phương.


Được biết, từ trước đến nay có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về dân tộc Raglai ở Khánh Hòa. Tuy nhiên, đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu sâu về hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hòa.


M.T
 

.

các thông tin tiện ích