Ban CHQS thành phố Cam Ranh thông báo mời đấu thầu

Thứ Năm, 29/06/2017, 23:41 [GMT+7]

Thông báo mời đấu thầu

Bên mời thầu: Ban CHQS TP. Cam Ranh


Gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường, phòng giao ban với số lượng 50 bàn, 200 ghế.


Thời gian đấu thầu: Ngày 29, 30/6/2017.


Địa điểm: Ban CHQS TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

.

các thông tin tiện ích