Thông báo bán đấu giá

Thứ Tư, 14/06/2017, 22:53 [GMT+7]

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá

Quyền sử dụng đất tại số 42/10 Núi Một, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Đất ở tại đô thị. Diện tích đất: 347,2m2. Thuộc thửa đất số 400, tờ bản đồ số 3 Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Giá khởi điểm: 6.613.118.000 đồng.
 
- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký mua: Tại Trung tâm từ ngày 15/6/2017 đến 16 giờ ngày 14/7/2017.


- Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Tại nơi có bất động sản bán đấu giá, từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản hai ngày.


- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Ngày 19/7/2017 tại Trung tâm.

Chi tiết liên hệ tại Trung tâm, số 77 đường 23-10, Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: 058.3829213 – 3827698”.

.

các thông tin tiện ích