Thông báo mời thầu

Chủ Nhật, 18/06/2017, 23:12 [GMT+7]

Thông báo mời thầu


1.    Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa


2.    Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống X-quang số hóa.


-    Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa


-    Giá gói thầu: 830.000.000 đồng


-    Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống X-quang số hóa cho Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.


3.    Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống X-quang số hóa.


4.    Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Thu sự nghiệp của đơn vị. Hình thức thanh toán trả chậm trong 24 tháng.


5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.


6.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.


7.    Thời gian phát hành HSMT: Từ 7 giờ, ngày 20/6/2017 đến trước 7 giờ, ngày 27/6/2017.


8.    Địa điểm phát hành HSMT: Khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Địa chỉ: Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.


Điện thoại/fax/email: 0583670171/tchcbvninhdiem@gmail.com.


9.    Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).


10.    Thời điểm đóng thầu: 7 giờ ngày 27/6/2017


11.    Thời điểm mở thầu: 7 giờ 15 phút ngày 27/6/2017.


Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích