Thông báo bán đấu giá

Thứ Năm, 15/06/2017, 06:44 [GMT+7]

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 183 và 184 đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

Gồm 4 thửa đất: Thửa 106 (1 phần), TBĐ 31; Thửa 103 (1 phần), TBĐ 30; Thửa 106 (1 phần), TBĐ 31; Thửa 289, TBĐ 31.


Tổng diện tích đất: 1.475.5 m2. Trong đó có: 1.365,14 m2 đất ở đô thị; 110, 36 m2 đất quy hoạch giao thông (không công nhận).


Nhà ở 1 tầng và 2 tầng. Tổng diện tích sàn: 1.084.24 m2 (có 22,6m2 (15,2m2 nhà 1 tầng + 7,4m2 nhà 2 tầng) thuộc khu vực quy hoạch giao thông phải thu hồi không chứng nhận quyền sở hữu).


- Tổng giá khởi điểm: 32.107.764.000 đồng.
 
- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký mua: Tại Trung tâm từ ngày 15/6/2017 đến 16 giờ ngày 14/7/2017.


- Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Tại nơi có bất động sản bán đấu giá, từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản hai ngày.


- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Ngày 19/7/2017 tại Trung tâm.


 

.

các thông tin tiện ích