Thông báo mất giấy tờ

Thứ Năm, 12/10/2017, 22:54 [GMT+7]

Công ty TNHH Tâm Hương có làm mất năm Giấy chứng nhận QSDĐ số: H22842; H22843; H22844 cấp ngày 20/2/2008; Giấy chứng nhận QSDĐ số: H22972 cấp ngày 27/2/2008; Giấy chứng nhận QSDĐ số: CH00039/22384 cấp ngày 16/4/2010 mang tên ông Võ Văn Khoa và bà Trần Thị Thu.


Hiện ai đang lưu giữ, xin gửi lại Văn phòng Công ty chúng tôi tại địa chỉ số 86 Bắc Sơn – Nha Trang. Điện thoại số: 02583838888. DĐ số: 0914061960. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

.

các thông tin tiện ích