Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 01/10/2017, 22:49 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 22/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000080 đến số 0000100 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Tiến, mã số thuế: 4201151775, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 9 đường Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 28/09/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/15P, từ số 0024274 đến số 0024300 và ký hiệu hóa đơn 42AD/16P, từ số 0040951 đến số 0041000 của Công ty TNHH TV & XD Toàn Phong, mã số thuế: 4201624189, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 18 Dương Văn Nga, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 02/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0050072 đến số 0050100 của Công ty TNHH Huy Hoàng, mã số thuế: 4201134836, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích