Thông báo trường hợp thu hồi GCNĐKDN

Thứ Hai, 25/09/2017, 22:28 [GMT+7]

Thông báo


Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo doanh nghiệp trên địa bàn TP. Nha Trang thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh: Công ty TNHH Vu Kha (ĐC: Phường Vĩnh Phước); Công ty TNHH Chameleon Creative (ĐC: 189 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng).
 

.

các thông tin tiện ích