Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 22/09/2017, 22:58 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 19/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0001045 đến số 0001050 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HP/14P, từ số 0000613 đến số 0001250 của Công ty TNHH Hà Phương, mã số thuế: 4200283948, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 21/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000206 đến số 0000300 và từ số 0000308 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong, mã số thuế: 4200617982, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 97 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 18/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn BM/15P, từ số 0000214 đến số 0000300 và  từ số 0000363 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Minh, mã số thuế: 4200739701, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích