Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 11/10/2017, 22:12 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 04/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GN/11P, từ số 0000061 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất TM và DV Hoàng Gia Nguyên, mã số thuế: 4200873009, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thửa đất số 4, thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 06/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/15P, từ số 0000068 đến số 0000250 của Công ty TNHH Khánh Thu NT, mã số thuế: 4201635737, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phú Lộc Đông 3, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 06/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/15P, từ số 0000036 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Minh Tiến Khánh Hòa, mã số thuế: 4201661624, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 06/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GL/11P, từ số 0000334 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Môi trường Green Life, mã số thuế: 4201096845, địa chỉ trụ sở kinh doanh: STH 44.26, đường số 4, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 29/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HH/13P, từ số 0000061 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng 4H, mã số thuế: 4201562285, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 27 Quảng Đức, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 04/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, số 0000962  của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang, mã số thuế: 4200719977, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích