6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016

Chủ Nhật, 08/05/2016, 23:03 [GMT+7]

Năm 2016, toàn tỉnh Khánh Hòa có 6 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh); Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa); Diên Điền (huyện Diên Khánh); Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm); Vĩnh Phương và Phước Đồng (TP. Nha Trang).


Hiện tại, xã Vạn Thắng đạt 14 tiêu chí; xã Ninh Thọ đạt 15  tiêu chí; xã Vĩnh Phương đạt 16 tiêu chí; xã Phước Đồng đạt 17 tiêu chí; xã Diên Điền đạt 13 tiêu chí; xã Cam Hải Đông đạt 14 tiêu chí. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp đang rà soát, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm các xã này đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm. 

 
V. L
 

.

các thông tin tiện ích