Tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới ở Khánh Sơn: Khó vì đâu?

Chủ Nhật, 24/04/2016, 23:04 [GMT+7]

Tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới ở Khánh Sơn: Khó vì đâu?

Đến nay, 7/7 xã của huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đều chưa hoàn thành tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Nguyên nhân vì đâu?


Theo ông Đinh Ngọc Bình - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, công tác quy hoạch xây dựng NTM có 3 nội dung gồm: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất và quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở để các xã triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, phục vụ người dân đi lại, phát triển trồng trọt chăn nuôi, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, quy hoạch khu dân cư. Từ công tác quy hoạch mới xây dựng được quy chế quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế lâu dài, bền vững, đồng thời tạo sự đổi thay tích cực, toàn diện cho vùng nông thôn. Vì những lý do đó nên đúng ra công tác quy hoạch phải được thực hiện đầu tiên. Tuy nhiên, sau 5 năm xây dựng NTM, công tác quy hoạch tại các xã vẫn gặp nhiều khó khăn. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã rà soát lại những nội dung trong công tác quy hoạch để kịp thời điều chỉnh những chi tiết chưa phù hợp, chưa hiệu quả, nhất là trong quy hoạch phát triển sản xuất.

 

Các xã đều chưa có kinh phí cắm mốc lộ giới
Các xã đều chưa có kinh phí cắm mốc lộ giới


Mặc dù có một số xã đăng ký hoàn thành công tác quy hoạch từ 2 - 3 năm trước, nhưng thực tế đến nay, các xã mới hoàn thành việc khảo sát, đo đạc, vẽ bản đồ quy hoạch… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong công tác quy hoạch NTM. Khách quan là do lịch sử đất đai phức tạp, nhiều hộ của xã này xâm canh diện tích đất của xã khác; năng lực chuyên môn của một số đơn vị tư vấn thiết kế còn hạn chế, ít đi thực địa nên lập quy hoạch không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Về chủ quan, các xã chủ yếu chú trọng tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch.


Theo ông Phan Văn Lân, lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, hiện nay, có 4 xã đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 3 xã mới có quy hoạch tổng thể. Bên cạnh đó, các xã chưa hoàn thành việc xây dựng quy chế quản lý quy hoạch. Vấn đề khó khăn nhất của công tác quy hoạch NTM tại các xã hiện nay là nguồn kinh phí để tiến hành cắm mốc lộ giới. Theo kế hoạch, kinh phí để mỗi xã thực hiện việc cắm mốc lộ giới theo quy hoạch khoảng 100 triệu đồng. “Mặc dù xã đã hợp đồng với đơn vị thi công nhưng do chưa có kinh phí nên địa phương chưa thể thực hiện được việc cắm mốc lộ giới. Do không có khả năng chủ động đầu tư bằng nguồn ngân sách của xã nên phải chờ kinh phí cấp trên”, ông Lê Ánh Sáng - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết. Bên cạnh đó, hiện tại một số xã còn băn khoăn, chưa xác định được phương án cắm mốc lộ giới. Theo ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, hiện nay, xã đang xây dựng đề án cắm mốc lộ giới quy hoạch NTM. Tuy nhiên, địa phương cũng chưa nắm rõ: sẽ cắm mốc trên tất cả các tuyến đường của xã hay chỉ cắm trên một số trục đường chính.


Ông Phan Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện cho biết: “Đối với công tác quy hoạch tại các xã hiện nay, việc quan trọng cần tập trung thực hiện trước là xây dựng quy chế quản lý quy hoạch và niêm yết công khai để mọi tổ chức, cá nhân nắm được công tác quy hoạch NTM trên địa bàn xã, nhằm tránh tình trạng xây dựng các công trình hay hình thành vùng sản xuất vi phạm hoặc không theo quy hoạch”. Về phương án cắm mốc lộ giới, các xã chỉ tiến hành cắm mốc tại khu vực trung tâm xã. “Còn về kinh phí tổ chức cắm mốc, vì nguồn vốn khá lớn nên tỉnh có chủ trương các xã có khả năng hoàn thành xây dựng NTM vào năm nào thì năm đó mới được cấp kinh phí thực hiện cắm mốc lộ giới”, ông Sửu nói.


Theo kế hoạch, huyện Khánh Sơn phấn đấu đến năm 2017 sẽ hoàn thành xây dựng NTM tại xã Sơn Bình; xã Sơn Hiệp hoàn thành vào năm 2020; các xã còn lại phấn đấu nâng cao mức tiêu chí đạt chuẩn NTM. Như vậy, nếu các xã không thể chủ động huy động nguồn lực, bố trí kinh phí thực hiện công tác cắm mốc lộ giới thì ít nhất 2 năm tới, Khánh Sơn cũng chưa có xã nào hoàn thành tiêu chí quy hoạch NTM.

 

Đinh Luận

.

các thông tin tiện ích