Tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào

Thứ Hai, 12/06/2017, 09:26 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có mua thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đã thanh toán đầy đủ tổng số tiền bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên, bên bán lại không thực hiện nghĩa vụ thuế thì công ty có bị truy thu thuế GTGT đầu vào không? Nếu sau thời điểm xuất hóa đơn mà bên bán bị cưỡng chế hóa đơn hoặc giải thể thì hóa đơn mua hàng của công ty có còn hiệu lực không? Phần khấu hao tài sản có bị loại trừ khỏi chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?


Trả lời: Trường hợp công ty theo như trình bày có hóa đơn đầu vào mà tại thời điểm lập và xuất hóa đơn, bên bán chưa bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu hóa đơn này gắn với thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và không thuộc các trường hợp bị coi là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 22, Điều 23 Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính thì được xem là hóa đơn hợp pháp; được sử dụng để kê khai thuế nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT và xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.


Nếu sau thời điểm xuất hóa đơn cho công ty mà bên bán giải thể hoặc bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì điều này không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hóa đơn mà bên bán đã xuất trước đó.   

 

Hồng Phượng
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

                 

.

các thông tin tiện ích