Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ Hai, 12/06/2017, 01:53 [GMT+7]

Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty ký thỏa thuận với ngân hàng để thực hiện chương trình khuyến mãi dưới hình thức hỗ trợ chi phí lãi vay cho khách hàng, theo đó khách hàng vay vốn tại ngân hàng để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty sẽ được công ty trả thay tiền lãi vay thì ngân hàng phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với chi phí lãi vay này cho công ty hay cho người đi vay. Điều kiện để khoản chi này được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?


Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 101 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14-6-2005 của Quốc hội 11 quy định việc đăng ký hoạt động khuyến mãi, thông báo kết quả khuyến mãi với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại như sau:


“Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mãi, thương nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mãi, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại”.


Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty ký thỏa thuận với ngân hàng để thực hiện chương trình khuyến mãi dưới hình thức hỗ trợ chi phí lãi vay cho khách hàng, theo đó khách hàng vay vốn tại ngân hàng để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty sẽ được công ty trả thay tiền lãi vay thì ngân hàng phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty. Khoản chi này nếu đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC) và được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.  


 Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa) 

.

các thông tin tiện ích