Chính sách thuế khi ủy thác bán hàng hóa tại nước ngoài

Chủ Nhật, 04/06/2017, 19:45 [GMT+7]
Hỏi: Công ty có hợp đồng ủy thác cho doanh nghiệp nước ngoài bán sản phẩm cá của công ty tại thị trường Nhật Bản. Đối tác của công ty sẽ được hưởng hoa hồng ủy thác là 10% trên giá bán thực tế tại thị trường Nhật Bản; sau đó đối tác sẽ thanh toán lại cho công ty doanh thu bán hàng đã trừ hoa hồng được hưởng. Trong trường hợp này, việc xác định giá tính thuế, thuế suất đối với sản phẩm cá của công ty tại thị trường Nhật Bản và chi phí hoa hồng được xác định như thế nào?
 
Trả lời: Căn cứ các quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 219) quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 9 Thông tư 219 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0% và các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%; trường hợp công ty có hợp đồng ủy thác cho doanh nghiệp nước ngoài bán sản phẩm cá của công ty tại thị trường Nhật Bản thì việc xác định giá tính thuế, thuế suất, chi phí được thực hiện như sau:
Về thuế suất thuế GTGT: trường hợp hoạt động bán hàng của công ty tại thị trường Nhật Bản nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư 219 và không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư 219 thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khấu là 0%. Giá tính thuế GTGT được xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư 219 nêu trên.
 
Về doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp: là toàn bộ tiền bán hàng (chưa trừ khoản chi hoa hồng ủy thác bán hàng) bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà công ty được hưởng theo giá bán thực tế tại thị trường Nhật Bản không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
 
Khoản chi hoa hồng ủy thác bán hàng cho doanh nghiệp nhận ủy thác bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Hồ sơ, chứng từ để xác định chi phí hoa hồng được trừ là hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn (nếu có)…
 
Mai Dương  (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh) 
 
.

các thông tin tiện ích