Chi phí được trừ đối với hóa đơn điện nước

Chủ Nhật, 04/06/2017, 19:49 [GMT+7]
Hỏi: Công ty có ký hợp đồng thuê nhà làm văn phòng đại diện cho khu vực miền Nam. Tiền điện nước do công ty thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp. Tuy nhiên, trên hóa đơn lại mang tên chủ nhà là bà B chứ không phải tên công ty. Vậy, tiền điện, nước do công ty chi trả có được tính vào chi phí được trừ không?
 
Trả lời: Trường hợp công ty thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước (mang tên chủ sở hữu nhà cho thuê) và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trong đó quy định thể hiện rõ việc công ty phải trực tiếp thanh toán tiền điện nước cho nhà cung cấp thay cho chủ nhà theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96 ngày 22-6-2015 của Bộ Tài chính.
 
Hồng Phượng (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh) 
 
.

các thông tin tiện ích