Khánh Hòa cần nguồn vốn lớn cho các dự án phát triển hạ tầng

Thứ Hai, 24/10/2016, 23:11 [GMT+7]

Khánh Hòa cần nguồn vốn lớn cho các dự án phát triển hạ tầng

Ngày 24-10, nhóm chuyên gia tư vấn đại diện Ngân hàng Thế giới làm việc với Sở Tài chính để tìm hiểu tình hình tài chính - ngân sách, nắm thông tin về các dự án và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị của Khánh Hòa.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng quan về tình hình thu hút đầu tư, nhu cầu vốn của địa phương… Theo đại diện Sở Tài chính, Khánh Hòa cần huy động nguồn lực lớn cho chương trình phát triển đô thị, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông, cấp thoát nước… Tại Khánh Hòa, hiện có khoảng 600 dự án đầu tư tập trung vào du lịch và công nghiệp. Lãnh đạo Sở Tài chính khẳng định với đại diện Ngân hàng Thế giới về hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư cũng như khả năng trả nợ của địa phương và mong muốn thu hút được nguồn vốn cho các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh.


Ngoài Sở Tài chính, nhóm chuyên gia tư vấn đại diện Ngân hàng Thế giới còn tiếp tục làm việc với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; khảo sát thực tế để nắm tình hình.


Được biết, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới nghiên cứu thành lập dự án Cơ chế hỗ trợ phát triển hạ tầng địa phương (dự án CIFF) nhằm cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho các tỉnh, thành phố thực hiện các dự án hạ tầng. Vì thế, Ngân hàng Thế giới tiến hành khảo sát tình hình ngân sách, đánh giá nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng tại các địa phương để xây dựng báo cáo khả thi triển khai dự án.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích