BIDV: Ngân hàng đạt chuẩn quốc tế tốt nhất trong kinh doanh

Thứ Hai, 24/10/2016, 23:01 [GMT+7]

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2016.


Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV được giữ nguyên như định hạng hiện tại, với triển vọng chung ở mức ổn định. Cụ thể: Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn là B1/B2; định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B1.


Theo Moody’s, kết quả định hạng của BIDV phản ánh vị thế là ngân hàng đứng thứ 1 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về tổng tài sản. Nguồn vốn và thanh khoản được củng cố bởi thị phần huy động khách hàng lớn và khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các doanh nghiệp nhà nước.


Năm 2016 là năm thứ 11 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (đơn vị đã 7 năm định hạng tín nhiệm BIDV). Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.


T.H
 

.

các thông tin tiện ích