Điều chuyển vốn để thực hiện nút giao thông

Thứ Ba, 11/07/2017, 21:23 [GMT+7]

Điều chuyển vốn để thực hiện nút giao thông

Ngày 11-7, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo về việc cân đối nguồn vốn thực hiện nút giao thông giữa Quốc lộ 1 với Khu công nghiệp (KCN) vừa và nhỏ Đắc Lộc.  


Sau khi nghe báo cáo, ông Trần Sơn Hải giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh theo hướng điều chỉnh một phần vốn từ dự án Khu tái định cư Xóm Quán để thực hiện nút giao thông giữa Quốc lộ 1 với KCN vừa và nhỏ Đắc Lộc, với yêu cầu phải đảm bảo tiến độ thi công của cả 2 dự án đã đề ra. Ông cũng yêu cầu UBND TP. Nha Trang chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thành công tác đền bù giải tỏa trước ngày 31-7.


Được biết, năm 2016, UBND tỉnh đã đồng ý với kiến nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong cho phép chuyển số kinh phí còn lại của dự án cơ sở hạ tầng KCN vừa và nhỏ Đắc Lộc (5,8 tỷ đồng) của kế hoạch năm 2016 sang kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên, ngân sách không cân đối được việc chuyển nguồn này. Vì thế, đến nay, dự án mới được tạm ứng ngân sách 423 triệu đồng để chi trả tiền đền bù cho các hộ dân.


N.D

.

các thông tin tiện ích