Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp vào cuối tháng 5

Thứ Sáu, 28/04/2017, 22:56 [GMT+7]

Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp vào cuối tháng 5

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp về Quy hoạch Phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030 diễn ra mới đây.


Dự thảo Quy hoạch Phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 chiếm 47%; phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP tỉnh chiếm 43,8%, trong đó GDP công nghiệp chiếm 37 - 39,5%; đến năm 2025, tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40% và tỷ lệ sản phẩm công nghiệp chế tạo trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 45%.


Tại buổi làm việc, sau khi nghe đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp - Bộ Công Thương báo cáo nội dung dự thảo quy hoạch, ông Trần Sơn Hải đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh quy hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên trong hội đồng thẩm định; giao Sở Kế hoạch - Đầu tư xem xét quy trình tiếp theo để sớm trình UBND tỉnh thông qua vào cuối tháng 5-2017.


V.KỲ

.

các thông tin tiện ích