Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2017-2020

Thứ Ba, 29/08/2017, 10:07 [GMT+7]

Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2017-2020

Sáng 29-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2017-2020; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị là thành viên của Ban chỉ đạo.


Kế hoạch được xây dựng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hoá, con người Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác, phát triển, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, vùng đất và con người Khánh Hoà, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh đến người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và nhân dân các nước trên thế giới; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.


Về nội dung tuyên truyền: Tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương lớn về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kết luận 16 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lân thứ XVII; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; kết quả thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kết quả thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, 3 vùng kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung có liên quan đến biển, đảo Việt Nam trong các văn kiện, nghị quyết của Đại hội XII của Đảng; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo; tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch...


Tại buổi họp, Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo và sở, ngành liên quan.

 

Phát biểu chỉ đạo, bên cạnh các nhiệm vụ đã được phân công, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác thông tin đối ngoại. Sở Văn hoá và Thể thao chủ động biên soạn các ấn phẩm cho hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh. Sở Du lịch đổi mới hình thức thông tin cho các hướng dẫn viên du lịch và thực hiện các cẩm nang du lịch giới thiệu về phương tiện giao thông, địa chỉ ẩm thực, mua sắm, tham quan, cơ sở lưu trú... Sở Ngoại vụ chủ động cung cấp thông cáo báo chí về hoạt động của các đoàn lãnh đạo tỉnh công tác tại nước ngoài. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đối ngoại cho cán bộ chủ chốt định kỳ hàng tháng, hàng quý...
 


N.D


 

.

các thông tin tiện ích