Đẩy mạnh giáo dục quốc phòng an ninh

Thứ Ba, 29/08/2017, 05:56 [GMT+7]

Đẩy mạnh giáo dục quốc phòng an ninh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) là nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân. Đây còn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực, củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn biên giới biển, đảo Khánh Hòa.  


Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở các xã, phường, thị trấn biên giới. Theo đó, các đồn, tổ, đội, trạm công tác biên phòng tăng cường bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Các đơn vị thành lập các tổ công tác xuống địa bàn thực hiện “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, vừa nắm chắc tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

 

Đại tá Hồ Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh giao ban triển khai công tác biên phòng

Đại tá Hồ Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh giao ban triển khai công tác biên phòng


Để xây dựng địa bàn, đơn vị vững mạnh, trước tiên cán bộ, đảng viên trong BĐBP tỉnh phải nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về chiến lược QP-AN; từng bước nâng cao nhận thức của các tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về QP-AN. Nhận thức được điều đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2017 cho sĩ quan lãnh đạo cấp Trung tá, Thiếu tá (thuộc đối tượng 3) và quân nhân chuyên nghiệp là đảng viên cấp hàm Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá (thuộc đối tượng 4) trong tháng 8. Theo Đại tá Hồ Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị có kiến thức cơ bản, tương đối toàn diện về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực QP-AN ở cơ sở; quyết tâm thực hiện thắng lợi các đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


15 chuyên đề được giới thiệu cho cán bộ, đảng viên về: quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân; chính sách của Nhà nước về dân tộc tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những trạng thái cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ; pháp luật về giáo dục QP-AN… Yêu cầu đặt ra của lớp bồi dưỡng là tổ giáo viên được phân công lên lớp phải chuẩn bị nội dung, vận dụng giữa lý thuyết với thực hành để làm sáng tỏ nội dung bài giảng sát với tình hình thực tế của BĐBP tỉnh. Đối với từng học viên phải đầu tư nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận, tạo sự thống nhất cao trong từng nội dung. Nhờ chuẩn bị tốt nội dung, phương pháp nên kết quả kiểm tra 100% đều đạt loại khá. Kết thúc các lớp bồi dưỡng, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ xây dựng, triển khai các kế hoạch về QP-AN, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, kế hoạch bảo đảm quốc phòng khi có tình huống. Công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập thực hiện đúng kế hoạch; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ.


Khánh Huyền
 

.

các thông tin tiện ích