Sớm hoàn thành kế hoạch Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020

Thứ Ba, 29/08/2017, 13:01 [GMT+7]

Sớm hoàn thành kế hoạch Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sáng 29-8, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 có buổi làm việc về tiến độ triển khai chương trình. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc.

 

Trong chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, nhóm nhân lực khối Đảng, đoàn thể do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; nhân lực quản lý hành chính và nhân lực sự nghiệp do Sở Nội vụ chủ trì; nhân lực sản xuất, kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và nhân lực 2 huyện miền núi do Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì. 

 

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tại Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 đang xây dựng kế hoạch triển khai theo khối của mình. Sở Nội Vụ đã xây dựng bộ biểu mẫu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực quản lý hành chính và nhân lực sự nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo kế hoạch phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Ban dân tộc đã tổ chức góp ý dự thảo kế hoạch phát triển nhân lực 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh...

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài đánh giá việc triển khai chương trình của các nhóm khá bài bản, khẩn trương và đúng tiến độ. Ông đề nghị đơn vị chủ trì của các nhóm cần xây dựng kế hoạch chương trình theo hướng chi tiết về đầu việc, thời gian thực hiện, kinh phí, phân công người chịu trách nhiệm, phần việc cho từng năm... Các nhóm khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chương trình và gửi cho Sở Nội Vụ vào đầu tháng 9; tổ giúp việc của ban chỉ đạo tổ chức thẩm định kế hoạch trước ngày 20-9 và tổng hợp báo cáo cho ban chỉ đạo trước ngày 30-9.

 

H.DUNG

 

.

các thông tin tiện ích