Phong trào góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Năm, 24/03/2016, 00:00 [GMT+7]

Phong trào góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự

Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa về những kết quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và định hướng trong thời gian tới.


- Xin ông cho biết kết quả nổi bật trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015?


- Năm 2015 là cột mốc quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Với sự kiện trung tâm là kỷ niệm 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 - 19-8-2015) gắn với kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, phong trào trên cả nước nói chung và ở Khánh Hòa nói riêng có nhiều hoạt động và đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

 


Ở Khánh Hòa, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thành lập ở 100% xã, phường, thị trấn, đã tạo được sự vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu thực tế ở cơ sở. Các lực lượng nòng cốt của phong trào ở cơ sở như: công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được củng cố, kiện toàn. Có 97 ban công an xã với 950 đồng chí; 40 ban bảo vệ dân phố với 1.945 thành viên; 280 ban, đội bảo vệ với 2.721 nhân viên. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) được xây dựng ở các địa phương, doanh nghiệp là minh chứng cho sức sống của phong trào; hiện nay, toàn tỉnh có 228 mô hình tự quản về ANTT. Đây là năm đầu tiên 100% các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã có mô hình. Đặc biệt, huyện Khánh Vĩnh cũng đã xây dựng được 3 mô hình sau nhiều năm không thực hiện được. Ngoài ra, các chương trình phối hợp với MTTQ Việt Nam, với Ban Dân vận, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” tiếp tục được thực hiện, đã huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào.


Ở Khánh Hòa không thể không nhắc đến Kế hoạch 747 (PV28) của Công an tỉnh về “Phát động toàn dân chủ động phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp”. Bước sang năm thứ 3 thực hiện kế hoạch, ở 137 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và trong nhiều cơ quan, doanh nghiệp, kế hoạch đã nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị cho cán bộ, nhân dân những biện pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả. Có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa đang đạt được những kết quả vững chắc, ngày càng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần, góp sức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.


- Xin ông cho biết định hướng những năm tới của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ?


- Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT trong năm 2016, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016, trong đó tập trung những nội dung, biện pháp công tác trọng tâm sau:


Một là, làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào. Mở các đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 11 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó, sẽ tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, khen thưởng các chuyên đề; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phong trào trong các lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và trong học sinh, sinh viên.   

 
Hai là, tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở: công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT; trọng tâm là khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và ở các khu dân cư trọng điểm; mở hội nghị mô hình toàn tỉnh, tập trung nhân rộng những mô hình hay.


Ba là, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 747 (PV28) của Giám đốc Công an tỉnh về “Phát động toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn toàn tỉnh”. Trước mắt, đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm góp phần bảo vệ an ninh trật tự.


 Bốn là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào. Đây phải là những con người tâm huyết, có kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo trong thực hiện các kế hoạch dân vận. Muốn vậy, cũng phải có chế độ, chính sách thỏa đáng để động viên, thu hút cán bộ giỏi cho công tác này.


- Xin cảm ơn ông!

 


MINH CƯỜNG (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích