Công tác thu gom, xử lý nước thải đô thị chưa hoàn thiện

Thứ Hai, 20/03/2017, 22:27 [GMT+7]

Công tác thu gom, xử lý nước thải đô thị chưa hoàn thiện

Nhân ngày Nước thế giới (22-3), phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xung quanh vấn đề này.  


- Thưa ông, tại sao Liên hợp quốc chọn chủ đề ngày Nước thế giới 2017 là “Nước thải”?


- Năm 1992, tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) ở Rio de Janeiro (Brazil), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết lấy ngày 22-3 hàng năm là ngày Nước thế giới và được tổ chức thường niên từ năm 1993 đến nay. Hàng năm, Liên hợp quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho ngày Nước thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Năm 2017, chủ đề của ngày Nước thế giới là  “Nước thải” nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.


- Khánh Hòa có những hoạt động gì kỷ niệm ngày Nước thế giới, thưa ông?


- Năm nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, ban, ngành triển khai các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế và sự phát triển của ngành.


Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nước thế giới 2017 và ngày Khí tượng thế giới 2017. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, bảo vệ nguồn nước trong hoạt động khai thác của các tổ chức, cá nhân; in ấn các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về ngày Nước và ngày Khí tượng, kêu gọi cộng đồng bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.


- Xin ông cho biết đôi nét về tình hình đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải hiện nay ở các đô thị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp trong thời gian tới?


- Hiện nay, việc thu gom nước thải chưa có hệ thống xử lý tập trung và thu gom riêng biệt. Chỉ riêng TP. Nha Trang đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực phía nam thành phố. TP. Cam Ranh có hệ thống xử lý tập trung nhưng chưa được đầu tư hệ thống thu gom đồng bộ. Hiện trạng nước thải của các đô thị khác trong tỉnh đang được thu gom chung vào hệ thống thoát nước mưa của các khu đô thị, chưa đầu tư được hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt.


Về tình hình xử lý nước thải của các doanh nghiệp: hiện nay, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều hoạt động trên cơ sở hồ sơ môi trường đã được phê duyệt và hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Giải pháp hiện nay của các đơn vị là ưu tiên cho hoạt động tái sử dụng nước thải đã qua xử lý dùng để tưới cây, vệ sinh nhà xưởng. Theo thống kê cho thấy, đến nay UBND tỉnh đã cấp 90 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dành cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đây là cơ sở để kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp hiện nay.


Trong thời gian tới, sở sẽ đề ra các giải pháp như: nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân trong việc xả nước thải, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn nước; tập trung quy hoạch, đầu tư các hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung nhằm xử lý tốt nguồn nước thải trước khi thải ra môi trường; kêu gọi đầu tư từ nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhằm nhận được sự hỗ trợ trong công tác bảo vệ môi trường nguồn nước. Cùng với đó, hoàn thiện các chính sách pháp luật, quản lý chặt chẽ lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ nguồn nước; xây dựng chế tài phù hợp nhằm tạo điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tránh chồng chéo trong văn bản; hoàn thiện các chính sách để tạo nguồn thu tài chính ổn định cho việc thu gom và xử lý nước thải tập trung; xây dựng lộ trình giá thu gom và xử lý nước thải cho thời gian tới…


- Xin cảm ơn ông!


P.L (Thực hiện)


 

.

các thông tin tiện ích