Hội thảo "Triển khai Đề tài chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010 - 2015"

Thứ Hai, 11/09/2017, 22:29 [GMT+7]

Hội thảo "Triển khai Đề tài chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010 - 2015"

Sáng 11-9, tại Nha Trang, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Triển khai Đề tài chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010 - 2015 và các giải pháp nâng cao năng suất đến năm 2020 định hướng đến 2030 của tỉnh Khánh Hòa”. Đây là hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện đề tài với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.


Theo đó, đề tài sẽ được triển khai đến năm 2018 với 7 nội dung gồm: hệ thống hóa các phương pháp tính toán các chỉ tiêu năng suất; xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phục vụ năng suất của tỉnh Khánh Hòa; xây dựng bộ dữ liệu và chương trình tính toán chỉ tiêu năng suất giai đoạn 2010 - 2015; phân tích thực trạng năng suất của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015; xây dựng và dự báo các chỉ tiêu năng suất của Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; đề xuất giải pháp tăng năng suất; đào tạo cán bộ về tính toán năng suất.


Để thực hiện, đề tài dự kiến khảo sát 100 doanh nghiệp trong tỉnh, từ đó tính toán năng suất và các yếu tố tác động… Tại hội thảo, các ý kiến tập trung phân tích khả năng ứng dụng của đề tài, lựa chọn ngành kinh tế nào để khảo sát, phương pháp thu thập dữ liệu. Trên cơ sở triển khai và kết quả thực hiện, đề tài sẽ được viện chuyển giao cho các đơn vị liên quan để tính toán trong giai đoạn tiếp theo về chỉ tiêu năng suất trên địa bàn tỉnh.


TUYẾT VÂN
 

.

các thông tin tiện ích