Nha Trang: Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ

Thứ Hai, 11/09/2017, 22:19 [GMT+7]

Nha Trang: Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ

Những năm qua, TP. Nha Trang luôn quan tâm công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Qua đó không ngừng phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn công tác xã hội


Bà Nguyễn Thị Phương Duyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang cho biết, hiện nay, TP. Nha Trang có 59.865 hội viên phụ nữ; có 375 chi hội và 583 tổ phụ nữ với 29 cơ sở hội. Những năm qua, hội đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện Luật Bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, 100% cơ sở hội tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nghị quyết đến từng chi hội, tổ phụ nữ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các hội thi, hội diễn văn - thể - mỹ, mở lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ... thu hút gần 42.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Hàng năm, Hội LHPN thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, văn hóa ứng xử... cho hơn 1.830 lượt cán bộ nữ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, động viên chị em phấn đấu học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

 

Phụ nữ TP. Nha Trang ngày càng có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Phụ nữ TP. Nha Trang ngày càng có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố


Mặt khác, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được các cấp hội quan tâm. Đến nay, thành phố đã thành lập được 1 Câu lạc bộ “Nữ doanh nghiệp thành phố”, 13 Câu lạc bộ “Nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ” và nhóm “Phụ nữ tiểu thương” thu hút 347 thành viên tham gia, hàng năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ.


Công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ cũng được các cấp hội chú trọng. Hàng năm, Hội LHPN thành phố chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ năm 2007 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tổ chức nhiều lớp tập huấn, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ được tiếp cận các kiến thức quản lý vốn và tiến bộ khoa học kỹ thuật, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay tổng số tiền trên 194 tỷ đồng với gần 14.400 lượt phụ nữ vay (trong đó tỷ lệ phụ nữ nghèo được vay vốn chiếm 60%).


Tiếp tục làm tốt công tác phụ nữ

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ nữ tham gia trong các chức danh chủ chốt của thành phố có 1/9, chiếm 11%; nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 3/43 (chiếm 11,6%). Đại biểu HĐND thành phố là nữ có 9/39 đồng chí, chiếm 23% (cao hơn so với nhiệm kỳ trước). Đại biểu HĐND cấp xã có 233/741 đồng chí, chiếm 30%; cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng xã, phường có 134/371 đồng chí, chiếm 36%.

Bà Phùng Thị Thùy Trang - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nha Trang cho biết, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã quan tâm hơn đến việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, góp phần từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị về vai trò, năng lực của phụ nữ, về bình đẳng giới còn hạn chế; chưa quan tâm thường xuyên đến việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị mà khoán trắng cho Hội LHPN và các tổ chức đoàn thể. Một bộ phận phụ nữ chưa chủ động vượt khó vươn lên, chưa khẳng định được năng lực của mình…


Để phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, phát triển thành phố, thiết nghĩ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ, tư vấn pháp lý...


THU HƯƠNG

 

.

các thông tin tiện ích