Trung tâm phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 07/11/2017, 22:06 [GMT+7]

THÔNG BÁO


V/v đo đạc, kê khai, kiểm đếm xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội – Đường 23/10, P. Ngọc Hiệp và xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang (lần 2).


Trung tâm phát triển Quỹ đất Khánh Hòa đã tiến hành kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nằm trong ranh giới giải tỏa để thực hiện dự án. Tuy nhiên hiện nay có một số trường hợp không xác định được chủ sử dụng đất. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội – Đường 23/10 thông báo:


1. Thời gian thực hiện đồ đạc, kê khai kiểm đếm: Từ ngày ban hành Thông báo đến ngày 10/11/2017.


2.    Đối tượng đo đạc, kê khai, kiểm đếm: Tất cả các hộ gia đình đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thu hồi đất dự án nhưng chưa kiểm kê. (Có danh sách kèm theo).


3.    Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị giải tỏa, phối hợp với Tổ công tác tiến hành đo đạc, kê khai, kiểm đếm xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, cung cấp các loại giấy tờ có lien quan đến nhà, đất giải tỏa, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, để làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa, số 13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang và UBND các xã, phường: Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp để được hướng dẫn chi tiết.


Sau thời gian thông báo nêu trên, nếu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác sẽ tiến hành đo đạc, kiểm đếm vắng chủ theo Văn bản số 1907/UBND-XDNĐ ngày 1/1/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
 

.

các thông tin tiện ích