UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 25/10/2017, 22:25 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Thông báo số 826/TB-UBND ngày 27-10-2016 của UBND TP. Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.


UBND TP. Nha Trang kính đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi thu hồi đất của dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, nộp hồ sơ nhà đất gồm: Sổ hộ khẩu, CMND, Giấy tờ nhà đất có liên quan đến thửa đất bị thu hồi (Bản photo công chứng) và các hồ sơ có liên quan tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (số 9A Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang) hoặc UBND phường Vĩnh Hòa trước ngày 11-11-2017 để Trung tâm có cơ sở xác lập Hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nếu sau thời gian nêu trên mà các tổ chắc, hộ gia đình, cá nhân không cung cấp hồ sơ, Trung tâm sẽ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.


 

.

các thông tin tiện ích