UBND Thành phố Nha Trang thông báo

Chủ Nhật, 18/06/2017, 23:02 [GMT+7]

UBND Thành phố Nha Trang thông báo:

Về việc thu hồi đất với những nội dung sau:


Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Cảng du lịch dùng chung (kết nối dự án Khu du lịch sinh thái Gia Hân tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang để dùng chung cho các dự án khác tại khu vực).


Địa điểm thực hiện dự án: xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang.


Diện tích và phạm vi ranh giới: Khoảng 0.95 ha xác định theo Bản đồ cắm mốc ranh giới khu đất số 246-2016 tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại và Xây dựng Thành Lợi lập ngày 13/12/2016 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 27/12/2016.


Thời gian thực hiện: Năm 2017.


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án Cảng du lịch dùng chung phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.

.

các thông tin tiện ích