UBND xã Phước Đồng thông báo

Thứ Tư, 14/06/2017, 00:05 [GMT+7]

UBND XÃ PHƯỚC ĐỒNG THÔNG BÁO:


1. Niêm yết công khai Trích đo địa chính Khu đất thu hồi bổ sung để thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòn Rớ II, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang – Lần 2 (gồm Khu 1 + Khu 2 + Khu 3 + Khu 4).


2. Địa điểm niêm yết: Tại UBND xã Phước Đồng và thôn Phước Trung.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (từ 9/6/2017 đến hết ngày 28/6/2017).


4.  Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi thu hồi xây dựng công trình liên hệ với UBND xã Phước Đồng để kê khai, xác định vị trí lô đất và cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh quyền chủ sử dụng lô đất để có cơ sở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

 

.

các thông tin tiện ích