Bưu điện tỉnh Khánh Hòa mời chào hàng

Thứ Ba, 08/08/2017, 22:03 [GMT+7]

Thông báo mời chào hàng


- Tên Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Khánh Hòa


- Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ năm 2017


- Tên dự án (dịch vụ) : Khám sức khỏe định kỳ CBCNV Bưu điện tỉnh Khánh Hòa năm 2017


- Nguồn vốn: chi phí SXKD năm 2017 - BĐT


- Hình thức đấu thầu:  chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước)


- Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá chào hàng: vào  08.30 giờ  ngày 14 tháng 8 năm 2017 đến ngày 16 tháng 08 năm 2017 (trong giờ hành chính)1.


- Địa chỉ phát hành: Phòng KH-KD Bưu điện tỉnh Khánh Hòa số 02 Trần Phú, Tp Nha Trang – Đ. thoại 0258.3828188 – 130  (A. Toàn – 0913460283)


  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ báo giá: chậm nhất là trước 10.00 giờ, ngày 22 tháng 08 năm 2017 tại Phòng KH-KD Bưu điện tỉnh Khánh Hòa số 02 Trần Phú, Tp Nha Trang.


 

.

các thông tin tiện ích