Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa mời thầu

Thứ Ba, 08/08/2017, 07:08 [GMT+7]

Thông báo mời thầu


Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước sử dụng nguồn vốn tài trợ.


Tên gói thầu: Mua xe ô tô cứu thương


Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh


Phương thức đấu thầu: Trọn gói


Thời gian phát hành Hồ sơ đấu thầu: Từ ngày 8/8/2017 đến trước 14 giờ ngày 21/8/2017 (Trong giờ hành chính).


Địa điểm phát hành Hồ sơ đấu thầu: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa, Điện thoại: 0258.3813183, Fax: 0258.3816682.


Địa chỉ nhận Hồ sơ đấu thầu: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa.


Thời điểm đấu thầu: Vào lúc 14 giờ ngày 21/8/2017.


Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 21/8/2017.


Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích