Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ Năm, 20/07/2017, 23:08 [GMT+7]
THÔNG BÁO BÁN ÐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN NHA TRANG
 
1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa 
 
2. Tổ chức phát hành:  Công ty Cổ phần Khách sạn Nha Trang
 
3. Địa chỉ : 129 Thống Nhất, P.Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
 
4. Điện thoại: (0258) 826645- 822347      Fax: (0258) 823594
 
5. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú; nhà hàng và các hoạt động vui chơi giải trí khác.
 
6. Vốn điều lệ công ty: 5.000.000.000 đồng 
 
7. Thông tin cổ phần đấu giá:
 
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông   
 
- Giá khởi điểm               : 33.000 đồng/cổ phiếu        - Mệnh giá : 10.000 đồng      
 
- Bước giá                        : 100 đồng                                 
 
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 255.000 cổ phần
 
- Phương thức : Đấu giá công khai              - Tỉ lệ đặt cọc : 10% giá khởi điểm
 
8. Tổ chức Tư vấn và thực hiện đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM
 
Tầng 2 tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
 
9. Điều kiện tham dự: Theo Quy chế bán đấu giá.
 
10. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
- Thời gian: ngày 20/07/2017 đến 15h30 ngày 11/08/2017
 
- Địa điểm nhận đăng ký: Tại các đại lý đấu giá được quy định tại Quy chế  đấu giá.
 
11. Địa điểm nộp Phiếu tham dự: 
 
Bỏ trực tiếp tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá:  Chậm nhất 17h00 ngày 18/08/2017
 
12. Thời gian đấu giá: 9h00 ngày 21/08/2017
 
13. Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM
 
Tầng 2 tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 
14. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 01/09/2017
 
15. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 06/09/2017
 
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.vsm.vn hoặc tại website của các đại lý đấu giá.)
.

các thông tin tiện ích