Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản

Thứ Sáu, 05/05/2017, 06:01 [GMT+7]

Thông báo quyết định mở thủ tục phá sản


Ngày 7 tháng 4 năm 2017 Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS.


Đối với: Công ty TNHH An Thịnh


Địa chỉ: 02 Tố Hữu, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Trong 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ về Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (địa chỉ: 104 Nguyễn Trãi, P. Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không bảo đảm mà Công ty TNHH An Thịnh phải trả. Kèm theo giấy tờ đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ         
 

.

các thông tin tiện ích