Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 thông báo

Thứ Năm, 04/05/2017, 23:52 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8 giờ ngày 22/5/2017 tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, số 22 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang. Kính mời các cổ đông tham dự và đóng góp ý kiến.


 

.

các thông tin tiện ích