Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016

Thứ Năm, 04/05/2017, 22:56 [GMT+7]

Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2016. Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi; lệ phí đăng ký dự tuyển xem chi tiết tại website của:


-    Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn)


-    Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (http://khanhhoa.gdt.gov.vn)


•    Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 8h00 ngày 22/5/2017 đến 17h00 ngày 24/5/2017.


•    Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thuế. Địa chỉ : số 17, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại:


 04 3972 8351; 0583. 824 374; 0583. 815 099    
 

.

các thông tin tiện ích