Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo

Thứ Năm, 11/05/2017, 20:21 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo


“V/v kiểm kê, xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Treo dây mạch 02 đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang tại xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang”


1.    Thời gian: Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 16/5/2017.


2.    Đối tượng kiểm kê: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thu hồi đất của dự án.


3.    Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị giải tỏa và tạo điều kiện phối hợp với Tổ Công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất giải tỏa, hộ khẩu, chứng minh nhân dân,…


4.    Sau thời gian Kiểm kê nếu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ Công tác sẽ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết.
 

.

các thông tin tiện ích