Xã Vĩnh Ngọc và xã Vĩnh Hiệp:

Phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Thứ Hai, 31/10/2016, 23:28 [GMT+7]

UBND xã Vĩnh Ngọc và xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) vừa tổ chức lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.


Theo đánh giá, cuối năm 2015, xã Vĩnh Ngọc có trên 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, có 8/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, trên 98% hộ có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh. Công tác môi trường có nhiều chuyển biến. Việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được nhân dân thực hiện nghiêm túc. Hoạt động thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, toàn xã hiện có 4.481 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, có 1.383 hộ gia đình thể dục thể thao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định.


Dựa trên 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xã Vĩnh Ngọc có 20/21 tiêu chí được giữ vững. Địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp khai thác hiệu quả công năng của Trung tâm văn hóa thể thao xã, hàng năm có kế hoạch tổ chức các phong trào sinh hoạt câu lạc bộ, văn hóa, văn nghệ và thể thao, thu hút người dân tham gia. Phấn đấu hoàn thành tiêu chí thứ10 vào năm 2017 và đạt 100% tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2018.


Xã Vĩnh Hiệp được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Năm 2016, xã Vĩnh Hiệp là 1 trong 2 xã của TP. Nha Trang được chọn xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.


Qua kết quả rà soát, xã Vĩnh Hiệp hiện nay đã đạt 19/21 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Mục tiêu từ nay đến năm 2017, ngoài giữ vững 19 tiêu chí đã đạt, địa phương phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, là tiêu chí 10 và tiêu chí 12 nằm trong tiêu chuẩn III “Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở”. Cụ thể, địa phương sẽ tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao xã, phấn đấu hàng năm tổ chức được các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 100% thôn dân cư duy trì phong trào sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ. Theo kế hoạch, xã Vĩnh Hiệp sẽ phấn đấu đạt và hoàn thành 100% các tiêu chí và đề xuất công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2018.


P.V
 

.

các thông tin tiện ích