Rà soát, sửa đổi và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Thứ Hai, 26/09/2016, 23:20 [GMT+7]

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng gồm 19 tiêu chí, mang tính chất tiêu chí khung để thống nhất thực hiện trong toàn quốc.


Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đối với tiêu chí quy hoạch, quy hoạch xây dựng NTM cấp xã phải đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với quá trình đô thị hóa, lưu ý đến vấn đề thực hiện quản lý quy hoạch (kinh phí cắm mốc, kiểm tra thực hiện). Đối với các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, tiêu chí giao thông nông thôn cần chú ý đến việc đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Tiêu chí về thủy lợi cần quy định tỷ lệ tưới tiêu cụ thể đảm bảo tính hiệu quả công trình và các điều kiện chủ động phòng, chống thiên tai tại chỗ. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, cần bổ sung xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Tiêu chí chợ nông thôn: cần xem lại khái niệm điểm chợ (nơi mua bán, trao đổi hàng hóa)… Đối với tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội, bổ sung tiêu chí đảm bảo xã đạt chuẩn NTM không có tệ nạn trộm cắp; tệ nạn rượu chè, cờ bạc, ma túy được đẩy lùi; không có trọng án; không có khiếu kiện đông người kéo dài. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ tiêu chí, tờ trình, dự thảo quyết định phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 15-10.


Đ.V

.

các thông tin tiện ích