Phải tống đạt văn bản tố tụng cho đại diện tham gia tố tụng

Thứ Bảy, 12/08/2017, 04:46 [GMT+7]

Phải tống đạt văn bản tố tụng cho đại diện tham gia tố tụng

Hỏi: Công ty là bị đơn trong vụ kiện kinh doanh thương mại. Công ty chúng tôi đã gửi văn bản ủy quyền hợp lệ cho người đại diện tham gia tố tụng được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bị đơn cho đến khi bản án có hiệu lực. Xin hỏi, tòa án phải tống đạt văn bản tố tụng cho công ty chúng tôi hay phải tống đạt cho người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng?


Võ Thị B. (phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang)Trả lời: Khoản 4 Điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự”.


Khoản 2 Điều 86 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định: “Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền”.


Theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 144 Bộ luật Dân sự năm 2005), phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác định theo nội dung ủy quyền.


Như vậy, trường hợp công ty là bị đơn vụ kiện đã ủy quyền hợp lệ cho người khác đại diện cho mình tham gia tố tụng thì tòa án chỉ tống đạt cho người đại diện của bị đơn mà không phải tống đạt cho bị đơn.


Việc tống đạt cho người đại diện của bị đơn được thực hiện theo quy định tại Chương X của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Tòa án chỉ tống đạt cho bị đơn khi việc ủy quyền tham gia tố tụng giữa bị đơn và người đại diện của họ chấm dứt hoặc việc tống đạt liên quan đến những nội dung không thuộc phạm vi ủy quyền.


Việc đại diện theo pháp luật của công ty là bị đơn vắng mặt tại phiên tòa nhưng người đại diện theo ủy quyền của đương sự có mặt mà theo văn bản ủy quyền, người đại diện được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của đương sự tại phiên tòa thì tòa án tiến hành xét xử theo thủ tục chung.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích