Có bị ấn định thuế?

Thứ Hai, 07/08/2017, 07:23 [GMT+7]

Có bị ấn định thuế?

Hỏi: Công ty là đại lý phân phối chính thức của Honda Việt Nam, chuyên bán xe mới 100%, công ty được quyết định giá bán ra, không phải đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Công ty thực hiện đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Công Thương: bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó 10%. Vậy, công ty có được bán giá giảm 10% theo chương trình khuyến mãi không? Có bị ấn định thuế không?


Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 71 ngày 7-5-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định:


“1. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết (giá niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết theo từng thời điểm). Các trường hợp có niêm yết giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhưng bán không đúng quy định trên thì bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp”.


Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty bán xe ô tô với giá thấp hơn 10% giá giao dịch thông thường trên thị trường (kể cả trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mãi) thì sẽ bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 71 nêu trên.

Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa) 

.

các thông tin tiện ích