Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ Nhật, 06/08/2017, 23:22 [GMT+7]

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Hỏi: Hiện nay, công ty thực hiện dịch vụ duy trì hoạt động chiếu sáng công cộng, kèm theo hoạt động sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng công cộng. Vậy, các hoạt động này có thuộc diện chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)?


Trả lời: Tại Khoản 11, Điều 4, Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính  hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:


b) Chiếu sáng công cộng bao gồm: chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng”.


Tại Điều 11, Thông tư 219 quy định về thuế suất 10%: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 thông tư này”.


Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty cung cấp dịch vụ duy trì hoạt động chiếu sáng công cộng thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT với doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng theo quy định tại Khoản 11, Điều 4, Thông tư 219 nêu trên. Riêng đối với doanh thu của hoạt động sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng công cộng thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo mức thuế suất 10%.


 Thùy Trang
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích