Kê khai, khấu trừ bổ sung đối với số thuế giá trị gia tăng

Thứ Hai, 14/08/2017, 08:00 [GMT+7]

Kê khai, khấu trừ bổ sung đối với số thuế giá trị gia tăng

Hỏi: Tháng 4-2017, công ty có kê khai và nộp bổ sung thuế nhà thầu nước ngoài cho kỳ thuế phát sinh từ tháng 1 đến tháng 4-2017. Vậy, công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thay nhà thầu nước ngoài nói trên không? Trình tự thủ tục khấu trừ ra sao?


Trả lời: Trường hợp công ty theo như trình bày vào tháng 4-2017 có thực hiện việc kê khai điều chỉnh và nộp bổ sung khoản thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài phát sinh thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định nếu công ty đáp ứng các điều kiện khấu trừ quy định tại  Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính  và việc kê khai, khấu trừ bổ sung chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài của công ty phải được thực hiện trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở công ty.


Về thủ tục, công ty thực hiện việc kê khai khấu trừ số thuế GTGT phát sinh trên các chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài vào các chỉ tiêu: thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào [24]; tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của kỳ thuế mà công ty thực hiện việc kê khai bổ sung các chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài.


Đỗ Lê Thùy Trang (Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích